Historien til huset

Sommeren 1975 innledet en ny epoke i Frei Ungdomslags 80årige historie: Ungdomshuset «Solvang» brant ned til grunnen natt til 8.juni. Med blandet optimisme begynte ungdomslaget på nytt igjen med husplaner.

Ungdomslaget organiserte arbeidet, og et allmøte høsten 1975 signaliserte interesse for å prøve å få opp et nytt hus på tomta. En plan-komité ble satt ned for i hovedsak å prøve å utrede mulige samarbeidspartnere med tanke på et eventuelt nybygg. Plankomitéen kontaktet alle mulige lag og organisasjoner samt kommunen, men ingen ville være med på et samarbeid med ungdomslaget. Komitéen hadde i midlertid gjort sin jobb, og ble oppløst i oktober 1976.

På nyåret 1977 startet ungdomslaget alene med å planlegge nytt hus. Arbeidet med tomta startet, og etter mye om og men lå tegninger for nybygg ferdig sommeren 1978. Kostnadsoverslag ble gjort, og plan for finansiering ble satt i gang. Et nytt allmøte i september 1979 ga uttrykk for optimisme, og grenda ga sin fulle støtte til planene og arbeidet som lå foran. Andelstegning ble satt i gang, og 30.september 1980 ble så Frei Grendahus AL stiftet.

Det kan synes farlig å begynne å trekke frem navn når det gjelder det omfattende arbeidet som er gjort på huset vårt.

Mange har gjort mye- la det være klinkende klart!

Noen navn er i midlertid umulig å komme utenom. I første rekke byggekomiteen: Johannes Flatsetøy(formann), Jostein Opsal, Arvid Larsen og Arnt Ove Klokseth. I tillegg har også Eivind Aas, som har fungert som byggleder, gjort en meget stor og god jobb.

Mange av oss var skeptiske i starten. Få trodde det var mulig å mobilisere så mange til en så omfattende dugnadsinnsats. Det som dere 4 i byggekomiteen har gjort, er rett og slett bare å ta av seg hatten for. Vi, bygdefolket- takker dere hjertelig!

Frei Grendahus AL sitt første styre 30.09.1980;

Formann: Johannes Flatsetøy

Kasserer: Ole Blakstad

Styremedlemmer: Egil Djupvik, Jostein Opsal, Sissel Sæterøy

Vararepresentanter: Jan I. Blomvik, Tore Holm, Arvid Hønsvik, Arvid Larsen, Jostein Flatsetøy

Revisor: Rein Are Jensen